יום השאיבה

יום השאיבה

ביום השאיבה תקבלו את כל הפרטים על כמות הביציות שנשאבו ואיכותן ועל מצב ספירת הזרע מאת אנשי המעבדה. אנו מעניקים לכם טיפול פרטני ואישי לחלוטין ומתחייבים, כמובן, כי במעבדה שלנו השימוש היחיד בזרע הבעל הוא להפריית ביציות אשתו.

 

אין ביחידתנו תרומת זרע או תרומת ביצית ואנו עובדים תחת פיקוח והשגחה הלכתית מדוקדקת של רב ביתהחולים, הרב י. שוורץ. הזרע הניתן ביום שאיבת הביציות חייב להינתן אצלנו ביחידה, ולשם כך יועד חדרה מאפשר לשמור על מרב הפרטיות והדיסקרטיות.